Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu

1992 yılında IFMSA üyesi tıp öğrencileri tarafından oluşturulan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu (SCORA), toplumu HIV’den ve Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlardan korumada ve HIV&AIDS ile yaşayan insanlara destek olmada aktif rol alarak etiketlemeyi ve ayrımcılığı azaltmayı hedefler.
 
SCORA sayesinde dünyanın dört bir yanındaki tıp öğrencileri ulusal veya uluslararası platformlarda üreme sağlığı hakkındaki farkındalığı artırırlar.
 
SCORA temelde HIV&AIDS önleme çalışmaları ve cinsellik/cinsiyet ile alakalı konulara odaklanır. HIV&AIDS ve Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar (CYAE) ile ilgili bilinçlendirme yaparak ve HIV&AIDS ile yaşayanlara karşı damgalamayı ve ayrımcılığı azaltarak, çeşitli üreme sağlığı sorunları hakkında toplum genelinde farkındalığı artırmayı hedefler.
SCORA’nın vizyonu dünyayı CYAE’den ve HIV&AIDS’ten tamamen arındırmak, her bireyin bir başkasının cinsel yönelimlerine saygılı olması ve evrensel cinsiyet eşitliğini sağlamaktır.
 
Üreme sağlığı haklarına riayet edilmeyen ve cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı bu devirde; herhangi bir dine veya politik bir partiye bağlı olmaksızın, geleceğin doktorlarının bir organizasyonu olarak bizim görevimiz, aldığımız eğitim ile HIV&AIDS’i ve diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonları elimizden geldiğince durdurmaya çalışarak saygıyı özendirmeyi ve cinselliği tam manasıyla anlamayı sağlamaktır.
 
Dünya AIDS Günü ve Akran Eğitimi Programları her sene 1 Aralık veya yakın tarihlerde SCORA tarafından gerçekleştirilen iki ana projedir. Bu etkinliklerde dünyanın her yerinden tıp öğrencileri sunum, sergi, yardım konserleri, kondom, broşür ve kitapçık dağıtımı veya diğer eğitici metotları kullanarak çok sayıda kutlamayla bilinci artırmaya çalışırlar.
 
SCORA’nın organize ettiği diğer önemli ve büyük programlarından biri de birçok ülkenin katılım gösterdiği değişim programıdır. Konu ülkeye ve programın periyoduna göre değişiklikler gösterir. Genelde, HIV tedavisi/testi üzerine programlar düzenlenmektedir. HIV ve Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonları (CYAE) önleme stratejileri, kanunlar, epidemiyoloji, HIV araştırmaları, etik, farklı yönleriyle cinsellik, “Çocuklar, AIDS ve Tıp Öğrencileri” gibi sunum ve seminerler, sosyal görevliler eşliğinde yuvarlak masa tartışmaları ve daha fazlası bu program çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu programın sonunda yerel ve uluslararası katılımcılara HIV&AIDS konusunda bütünsel bir bakış açısı kazandırılıp bu çok yönlü sorunun karmaşıklığı üzerinde duruluyor.
 
Cinsellikte korunma ile ilgili etkinliklerde ise hedef kitle çoğunlukla 12-24 yaş arası gençler. Korunma, güvenli cinsel ilişki, ergenlik ve gelişme, istenmeyen gebeliklerden korunma ve cinsel ilişkiyle bağlantılı diğer konularda açıkça konuşarak bilinci artırmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı sadece okuldaki gençleri ziyaret ederek değil, özellikle risk grubunda olan diğer gençlere de ulaşmayı hedefleyerek yapıyoruz.
 
SCORA ülkeden ülkeye farklılıklar gösteren çok sayıda projeye sahiptir ve bu projelerin pek çoğu gençleri faaliyetlere çekebilmek ve yaratıcı düşüncelerini harekete geçirebilmek için interaktif yöntemler kullanmak esasına dayanır. Biz SCORA’da uzun konuşmalardan kaçınarak tartışmalara ve iletişime odaklanırız, toplantılarımız mümkün olduğunca eğlenceli geçmekte ve grup içi faaliyetlere dayanmaktadır.
 
2003 yılında benzer kültürel altyapılara sahip Avrupa ülkeleri; yılda bir kez dört günlük bir seminer düzenleyip tecrübelerini, bilgilerini paylaşabilmek, yöntemlerini ve fikirlerini bir araya getirip birbirlerini eğitebilmek için Cinsel Eğitim Projelerinde Kuzey Avrupa İş Birliği Ortaklığını (NECSE) kurdu. Bugüne kadar 6 seminer organize edildi. Aynı şekilde Güney Avrupa ülkeleri de benzer faaliyetler ve seminerler üzerinde SECSE olarak çalışır.
 
Bunların yanı sıra SCORA cinsiyet eşitliği, kadın hakları, güvenli ve istemli gebelik sonlandırma, kadın genital sakatlaması (FGM), anne-çocuk sağlığı, ev içi şiddet, ensest-çocuk istismarı, ergen gebeliği, cinsel yönelim, üreme sistemi kanserleri, meme kanseri, LGBTİ+ hakları ve pek çok diğer sorun üzerinde çalışmaktadır.
 
Diğer alt komitelerle birlikte ortak projelerde HIV ve insan hakları gibi konular İnsan Hakları ve Barış Alt Komitesi SCORP ile; HIV ve tüberküloz koenfeksiyonu gibi konularda SCOPH (Halk Sağlığı) iş birliği ile ele alınır.
 
SCORA aynı zamanda üyelerinin eğitimleri ve kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanır. Özellikle davranış değişikliği iletişimi ile ilgili konularda, onları gerekli beceriler ve araçlarla donatmayı hedefler.
 
2006 yılının ağustos ayından beri SCORA her yıl Genel Kurul öncesi seminerlerin bir parçası olarak Uluslararası Akran Eğitimi Çalışmasını (IPET) organize etmektedir. Bugüne kadar 6 Uluslararası Akran Eğitimi Çalışması (IPET) düzenlenmiş ve 100’ün üzerinde eğitici hem IFMSA hem de Y-PEER/UNFPA sertifikalarını almıştır.