Koordinatörlüklerimiz

Görevi bir sivil toplum kuruluşu olmanın temelinde yer alan savunuculuğu SCORA gönüllülerine aşılamaktır. SCORA olarak çalıştığımız ve "savunduğumuz" konularda hazırlanacak olan kampanyalarda, KÇG'lerde ve diğer savunuculuk etkinliklerinde SCORA Ulusal Takımı ve gönüllülerimiz ile beraber çalışır. Dış paydaşlarımızla beraber yürütebileceğimiz proje ve çalışmaları gönüllülerimize ulaştırırken aynı zamanda gönüllülerimizden gelen proje ve çalışma önerilerini de uygun takımlar, kurum/kuruluş ya da kişilerle bir araya getirerek bu önerilerin hayata geçirilmesine yardımcı olur.

 

Doğru bilgiyi doğru şekilde savunmak birliğimizin altın kurallarından birisidir. "Doğru şekilde" kısmını Savunuculuk ve Proje Koordinatörü üstlenirken "doğru bilgi" kısmını da Eğitim Koordinatörü üstlenir. Yıl içinde kullanacağımız materyallerin ve broşürlerin revizyonu, yerel/bölgesel akran eğitimi ve akran eğitmen eğitimi projelerinde ve LORA Eğitim Kampı'nın koordinasyonunda eğitim koordinatörü SCORA Ulusal Takımı'yla beraber çalışırak gönüllülerimizin “doğru bilgi”ye erişmesini sağlar.

 

Birliğimizin en çok kişiye ulaşan çalışma kolu etkinliklerinden bir tanesi olan SCORA Kongre'nin bilimsel programının ve kongre ilişkili tüm faktörlerin koordinasyonunda ve alınacak aksiyonlarda ulusal takım ile çalışmakla görevlidir. SCORA gönüllülerinin eşitlikçi yönünün yanında bilimsel kimliğinin de pekiştirilmesi için SCORA Kongre'nin en iyi şekilde organize edilmesinden sorumludur.

 

LORA'larımızın ve gönüllülerimizin çalıştığımız konularda, Türkiye ve Dünya'da cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları hakkındaki gelişmelerle ilgili güncel kalmalarını sağlar. Bu alanlarda doğru bilgi kaynağına ulaşabilmeleri için çalışır. SCORA Dergi takımı ve SCORA Bülten yayınları da ulusal takım ile beraber Medya ve İletişim Koordinatörünün sorumluluğunda görevlerini yürütürler.

 

Yıllardır birliğimiz bünyesinde gerçekleştirilen, hem Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konularında eğitici hem de ülkemizi ve TurkMSIC'i dünyaya tanıtmamızı sağlayan projelerden birisidir. SCORA X-Change ÇG Koordinatörü ve çalışma grubu; dönem boyunca proposal yazmaktan incoming başvurularını alıp değerlendirmeye, değişim öğrencilerinin ülkemiz içinde geçeceği noktaları organize edip bu noktalarda onlara eşlik etmeye kadar ulusal takımla beraber birçok önemli görev üstlenmektedir. 

Bir IFMSA uluslararası projesi olan SCORA X-Change, her sene çeşitli ülkelerde organize edilen bir bilateral öğrenci değişim programıdır. Üreme sağlığı ile ilgili temalar seçilerek oluşturulan 3-4 haftalık, 8-15 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen,multidisipliner bir program özelliğini taşır. Katılımcılar 3-4 hafta içerisinde ev sahibi ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenmiş olan birer haftalık programlar arasında rotasyon yaparak belirli temalar dahilinde çalışmalarda bulunurlar. Söz konusu çalışmalar klinik staj, atölye çalışmaları, stant görevlendirmeleri vs. gibi saha ve teknik çalışmaları kapsar.

Birden fazla şehirde düzenlenmesiyle SCORA X-Change; tüm dünyadan tıp öğrencilerinin bilgi birikimlerini ve farkındalık düzeylerini arttırmalarını, SCORA içerikli konular üzerine yeni ufuklar keşfetmelerini hedefler. Programın amaçları; dünyanın dört bir yanından farklı disiplinlere sahip öğrencilerle akademik ve sosyal bir platformda buluşabilmek, gönüllülerimize çeşitli çalışmaların tecrübesini kazandırırken bilgi düzeyini artırmak, farklı yerel kurulların katılımı ile yaygınlaştırılmasını ve bu tarz çalışmaların sürekli hale gelmesini sağlamaktır.