Eğitim Koordinatörü

Doğru bilgiyi doğru şekilde savunmak birliğimizin altın kurallarından birisidir. "Doğru şekilde" kısmını Savunuculuk ve Proje Koordinatörü üstlenirken "doğru bilgi" kısmını da Eğitim Koordinatörü üstlenir. Yıl içinde kullanacağımız materyallerin ve broşürlerin revizyonu, yerel/bölgesel akran eğitimi ve akran eğitmen eğitimi projelerinde ve LORA Eğitim Kampı'nın koordinasyonunda eğitim koordinatörü SCORA Ulusal Takımı'yla beraber çalışırak gönüllülerimizin “doğru bilgi”ye erişmesini sağlar.