Kongre Koordinatörü

Birliğimizin en çok kişiye ulaşan çalışma kolu etkinliklerinden bir tanesi olan SCORA Kongre'nin bilimsel programının ve kongre ilişkili tüm faktörlerin koordinasyonunda ve alınacak aksiyonlarda ulusal takım ile çalışmakla görevlidir. SCORA gönüllülerinin eşitlikçi yönünün yanında bilimsel kimliğinin de pekiştirilmesi için SCORA Kongre'nin en iyi şekilde organize edilmesinden sorumludur.