SCORA X-Change Çalışma Grubu ve Koordinatörü

Yıllardır birliğimiz bünyesinde gerçekleştirilen, hem Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konularında eğitici hem de ülkemizi ve TurkMSIC'i dünyaya tanıtmamızı sağlayan projelerden birisidir. SCORA X-Change ÇG Koordinatörü ve çalışma grubu; dönem boyunca proposal yazmaktan incoming başvurularını alıp değerlendirmeye, değişim öğrencilerinin ülkemiz içinde geçeceği noktaları organize edip bu noktalarda onlara eşlik etmeye kadar ulusal takımla beraber birçok önemli görev üstlenmektedir. 

Bir IFMSA uluslararası projesi olan SCORA X-Change, her sene çeşitli ülkelerde organize edilen bir bilateral öğrenci değişim programıdır. Üreme sağlığı ile ilgili temalar seçilerek oluşturulan 3-4 haftalık, 8-15 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen,multidisipliner bir program özelliğini taşır. Katılımcılar 3-4 hafta içerisinde ev sahibi ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenmiş olan birer haftalık programlar arasında rotasyon yaparak belirli temalar dahilinde çalışmalarda bulunurlar. Söz konusu çalışmalar klinik staj, atölye çalışmaları, stant görevlendirmeleri vs. gibi saha ve teknik çalışmaları kapsar.

Birden fazla şehirde düzenlenmesiyle SCORA X-Change; tüm dünyadan tıp öğrencilerinin bilgi birikimlerini ve farkındalık düzeylerini arttırmalarını, SCORA içerikli konular üzerine yeni ufuklar keşfetmelerini hedefler. Programın amaçları; dünyanın dört bir yanından farklı disiplinlere sahip öğrencilerle akademik ve sosyal bir platformda buluşabilmek, gönüllülerimize çeşitli çalışmaların tecrübesini kazandırırken bilgi düzeyini artırmak, farklı yerel kurulların katılımı ile yaygınlaştırılmasını ve bu tarz çalışmaların sürekli hale gelmesini sağlamaktır.